Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd.
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. TryDo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site.

TryDo kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan TryDo echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Neem bij twijfel altijd contact met ons op, het verplicht u tot niets. Mail naar: info@trydo.nl

The power of knowledge
Zeiler